دوره آموزش امنیت اطلاعات

دوره آموزشی و مشاوره ای امنیت اطلاعات و مدیریت بانک های اطلاعاتی به دعوت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی در دو مرحله به مدت ۶۴ ساعت به صورت کارگاه حضوری با موفقیت به…

بیشتر بدانید