دوره آموزش خصوصی تجزیه، تحلیل و مدلسازی سیستم های اطلاعاتی

دوره آموزش خصوصی تجزیه، تحلیل و مدلسازی سیستم های اطلاعاتی

مشخصات این دوره


ترم جاری تابستان ۹۶
مدرس هادی عرفانی راد
تاریخ شروع دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶
روز برگزاری دوشنبه ها
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰
طول مدت ۷۲ ساعت (۱۲ هفته متوالی)
شهریه ۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شد
وضعیت پایان ثبت نام
مهلت ثبت نام پایان خرداد ماه

 

 

خلاصه


در این دوره آموزشی با مفاهیم اساسی تجزیه، تحلیل و مدلسازی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از یک نرم افزار تخصصی آشنا خواهید شد. در واقع این دوره آموزشی شروع کار برنامه نویسی و پیش نیاز تمام دوره های آموزشی در آینده خواهد بود.

 

 

مطالب مهم این دوره


 • تجزیه، تحلیل و شناخت نیازمندیهای های سیستم های اطلاعاتی
 • طراحی و مدلسازی سیستم های اطلاعاتی
 • کار با نرم افزار Enterprise Architect
 • مفاهیم سیستم های اطلاعاتی
 • سازمان و سیستم های اطلاعاتی
 • رویکرد سیستمی و کاربرد آن
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی
 • روش های ساخت یافته تحلیل سیستم
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • مدل پردازش داده ها با مدل جریان داده ها
 • دیکشنری یا فهرست داده ها
 • چرخه تکاملی ساخت یافته
 • مطالعات تفصیلی
 • تشخیص نیازمندیهای سیستم جدید
 • گزینش مناسب ترین راه حل )فیزیکی( سیستم جدید
 • اهمیت مدلسازی و مفاهیم UML
 •  آشنایی با نرم افزار Enterprise Architect
 • نمودار اجزاء  Component Diagram
 • نمودار کلاس  Class Diagram
 • نمودار مورد کاربرد Use Case Diagram
 •  نمودار فعالیت Activity Diagram
 •  نمودار وضعیت  State Chart Diagram
 •  نمودار همکاری  Collaboration Diagram
 •  نمودار توالی Sequence Diagram
 •  نمودار استقرار  Deployment Diagram
 • آزمایش مدل طراحی شده
 • نهایی کردن مدل طراحی شده

 

 

 پیش نیاز ها


 •  آشنایی عمومی با کامپیوتر و مبانی برنامه نویسی

 

 

دریافت فایل ثبت نام دوره و تکمیل آن

کپی پشت و روی کارت ملی به همراه یک قطعه عکس

تحویل مدارک در محل شرکت یا ارسال فایل اسکن شده مدارک به آدرس learning@sepehr-ict.ir

یک سوم شهریه زمان تایید ثبت نام

یک سوم پایان ماه اول و یک سوم پایان ماه دوم